Rozbudowa w domach szkieletowych – co warto wiedzieć?

Jedną z podstawowych zalet drewnianego budownictwa jest możliwość elastycznej rozbudowy budynków wykonanych w tej technologii. Istnieje jednak kilka kluczowych kwestii, które warto wziąć pod uwagę przed powiększeniem powierzchni domu szkieletowego. Sprawdź, jak mądrze zaplanować tego rodzaju inwestycję, zaczynając od zgodności z przepisami budowlanymi, poprzez wybór producenta lub wykonawcy, kończąc na wyzwaniach konstrukcyjnych.

 

Zaplanuj rozbudowę domu szkieletowego

Wykonanie dobudowy, nadbudowy bądź przebudowy obiektu wykonanego w technologii drewnianej jest jak najbardziej możliwe. Warto jednak skrupulatnie przygotować się do tego rodzaju inwestycji, aby rozbudowa domów szkieletowych przebiegała sprawnie, a jej efekty były zgodne ze sztuką budowlaną oraz aktualnymi normami. Na etapie planowania, skorzystaj z usług architekta lub producenta, specjalizującego się w budownictwie szkieletowym. Pamiętaj, że dobry projekt musi uwzględniać integralność struktury istniejącego domu oraz zharmonizowanie nowych elementów z istniejącą architekturą.

Przepisy i formalności, jakich należy dopełnić

W Polsce przepisy budowlane regulują kwestie związane z procesami przebudowy oraz rozbudowy budynków. Pozwolenie na budowę potrzebne będzie wówczas, gdy tzw. obszar oddziaływania obiektu wykracza poza teren działki, na której znajduje się budynek, oraz gdy:

  • rozbudowa powoduje powiększenie powierzchni użytkowej bądź kubatury,

  • inwestycja wymaga sporządzenia oceny środowiskowej,

  • obiekt oddziałuje na obszar Natura 2000.

Warto również zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Lokalne ograniczenia w zakresie przebudowy bądź zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, mogą odnosić się również do domów szkieletowych.

Wyzwania, z jakimi się zmierzysz

Planując rozbudowę, szczególną uwagę należy zwrócić na dobór odpowiednich materiałów budowlanych. Trzeba postawić na wysokiej jakości drewno oraz produkty o parametrach odpowiadających artykułom użytym do budowy. Do ocieplenia ścian i dachu należy stosować materiały o odpowiednio wysokich, deklarowanych przez producenta właściwościach termoizolacyjnych. Rozbudowując domy szkieletowe, należy także zachować kompatybilność z istniejącą konstrukcją. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na takie elementy jak:

  • materiały budowlane,

  • sposób łączenia elementów konstrukcyjnych,

  • wygląd zewnętrzny.

W przypadku, gdy rozbudowa obejmuje instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne lub gazowe, kluczowe jest ich odpowiednie zintegrowanie z istniejącymi sieciami, wymagające oddzielnych opracowań projektowych.

dom-szkieletowy-malopolska-slask

Najczęstsze błędy: jak ich uniknąć?

Aby modernizacja przebiegała sprawnie, należy odpowiednio przygotować się do jej realizacji oraz unikać podstawowych błędów przy rozbudowach domów szkieletowych, wymienionych przez nas poniżej.

1. Dobór nieodpowiedniego drewna

Drewno jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym w budownictwie szkieletowym. Do rozbudowy domu należy stosować drewno czterostronnie strugane oraz suszone komorowo o wilgotności 18%+-2%. Dzięki takiej obróbce budulec jest bardziej odporny na grzyby i pleśń, jednocześnie zapewniając wyższy poziom ochrony przeciwpożarowej.

2. Nieszczelności i nieprecyzyjny montaż

Nieszczelne połączenia to jedna z najczęstszych przyczyn problemów z domami szkieletowymi. Powodują one przenikanie wilgoci do wnętrza budynku, mogące prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów. Aby uniknąć tych problemów, należy zatrudnić doświadczonego wykonawcę lub producenta, mającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie budownictwa drewnianego.

3. Nieprawidłowa izolacja budynku szkieletowego

Szczególnie w przypadku budynków z drewna nieprawidłowo wykonana izolacja może skutkować utratą ciepła, skutkującą zwiększeniem kosztów ogrzewania. Dlatego należy wykonać solidną izolację, zgodnie z projektem oraz zaleceniami producenta. Szczególną uwagę zwracaj na połączenia pomiędzy poszczególnymi materiałami – to właśnie tam najczęściej powstają mostki termiczne.

DrewHouse – producent domów szkieletowych

Rozbudowa budynku to zadanie, które warto powierzyć fachowcom. W DrewHouse oferujemy szeroki zakres usług konstrukcyjno-budowlanych, jako doświadczony producent domów szkieletowych, oferujący swoje usługi na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem takich miejscowości jak Kraków, Katowice, Żywiec czy Bielsko-Biała. Już dziś zleć nam prace remontowe związane z rozbudową, przebudową lub nadbudową budynku z drewna i zyskaj pewność profesjonalnie przeprowadzonej inwestycji.