Podpowiadamy, jak wygląda odbiór techniczny domu szkieletowego

Ostatni etap realizacji przedsięwzięcia budowlanego obejmuje formalności niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania. Jedną z nich jest odbiór techniczny, niezbędny, by móc zamieszkać w nowo powstałej nieruchomości. Sprawdź, jak przebiega on w przypadku domów kanadyjskich wykończonych pod klucz i na co zwraca się szczególną uwagę, obierając obiekt, w którym producent wykorzystał technologię szkieletową.

 

Profesjonalny odbiór techniczny domu

W trackie odbioru technicznego uprawnione osoby, np. kierownik budowy lub przedstawiciel powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, dokonują sprawdzenia jakości wykonanych prac. Z formalnego punktu widzenia domy szkieletowe i murowane odbierane są przez PINB na podobnych zasadach. Inspektorzy sprawdzają zgodność realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, a także zasadami sztuki budowanej oraz wiedzy technicznej.

Szczególnej kontroli podlegają m.in.:

  • zewnętrzne wymiary budynku kanadyjskiego oraz powierzchnia zabudowy,

  • zgodność całej inwestycji wykonanej pod klucz z projektem zagospodarowania działki,

  • jakość realizacji widocznych elementów konstrukcji nośnej,

  • geometria dachu obiektu,

  • parametry budynku istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego oraz użytkowego.

Kiedy przeprowadza się odbiór domu?

Poszczególne odbiory dokonywane są często po zakończeniu określonego etapu robót – w przypadku prac realizowanych przez producenta domu szkieletowego sprawdzeniu podlegać mogą m.in. posadowienie budowli na gruncie, instalacja elektryczna, instalacja wod-kan czy sposób wykonania termoizolacji budynku.

Jednak „właściwy” odbiór techniczny nieruchomości ma miejsce przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie. Możesz o nie wnioskować w momencie, gdy wszelkie prace w budynku zostały już sfinalizowane, a więc gdy Twój dom kanadyjski został już wykończony pod klucz i jest gotowy do zamieszkania.

Jak się przygotować do odbioru technicznego?

Jeśli składasz wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku w technologii szkieletowej, musisz w odpowiedni sposób przygotować się do procedury związanej z odebraniem nieruchomości. W rzeczywistości wygląda to tak, że wszystkie dokumenty, jak protokoły wykonania badań powykonawczych dla instalacji elektrycznej, wod-kan i CO oraz dokumenty odbioru kominiarskiego kompletuje Inwestor i przekazuje je kierownikowi budowy, który wszystkie te dokumenty wraz z dziennikiem budowy składa w nadzorze budowlanym. Po ich sprawdzeniu otrzymujemy pismo z nadzoru o odbiorze budynku. Następnie z tym dokumentem udajemy się do wydziału urbanistyki, gdzie zostaje nadany naszej inwestycji nr porządkowy.

projekt-domu-szkieletowego

Różnice w odbiorze domu murowanego a szkieletowego

W kwestiach kluczowych, takich jak sprawdzenie pionów, poziomów, kątów prostych czy prawidłowego wykonania instalacji odbiór przebiega tak samo, jak w domu murowanym. Różnica jest tylko taka, że podczas realizacji konstrukcji – z uwagi na to, że konstrukcja domu jest z drewna – kierownik budowy po wykonaniu konstrukcji szkieletu sprawdza jej wykonanie na podstawie zaprojektowanej części konstrukcyjnej. Pozostałe prace budowlane przy budowie domu w technologii szkieletowej, jak np. wykonanie pokrycia dachowego, prace przy elewacji czy izolacji cieplnej podlegają takiej samej kontroli jak przy domu murowanym.

DrewHouse – producent domów szkieletowych

Właściwie wybrany oraz profesjonalnie zrealizowany projekt domku szkieletowego sprawia, że jego odbiór techniczny będzie formalnością. Jeśli podobnie jak tysiące Polaków, chcesz spełnić marzenie o komfortowym, energooszczędnym i ekologicznym budynku w technologii szkieletowej, skontaktuj się z nami już dziś. W DrewHouse od kilkunastu lat realizujemy domy szkieletowe na Śląsku i w Małopolsce, odpowiadając jako ich producent i generalny wykonawca na oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Postaw na nowoczesność i mieszkaj w zgodzie z naturą, ciesząc się unikalnym mikroklimatem w swoich wnętrzach.