Wszystko, co musisz wiedzieć o pozwoleniu na budowę domu z drewna

Budowa domu z drewna utożsamiana jest najczęściej z szybką realizacją i brakiem skomplikowanych formalności. Tak może być, jednak nie zawsze właściciele budynków kanadyjskich o szkieletowej konstrukcji mogą ominąć procedury związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę. Nawet pomimo liberalizacji przepisów, budowa domu bez wnioskowania o zezwolenie nie jest prosta, jednak jak najbardziej możliwa. Z tego tekstu dowiesz się, kiedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na domy kanadyjskie, które dokumenty musisz złożyć i jaki domek możesz postawić na podstawie zgłoszenia.

Jak zabrać się do postawienia domu kanadyjskiego?

Pierwszym krokiem, który powinieneś wykonać przed wybudowaniem domu kanadyjskiego, będzie oczywiście wybór gruntu, na którym postawisz Twój budynek. Pamiętaj, że to warunki terenowe determinują projekt budowlany – nigdy odwrotnie. Jeśli już załatwisz wszystkie niezbędne formalności i staniesz się właścicielem wymarzonej działki pod dom szkieletowy, musisz wybrać koncepcję. Drogi są dwie:

  • projekt budowlany stworzony dla Ciebie od postaw,
  • gotowy plan budowy zaadaptowany do warunków gruntowych i Twoich potrzeb.

Pierwszy wariant będzie droższy, jednak daje Ci pełną niezależność. Z kolei adaptacja projektu gotowego to niższy koszt i krótszy czas realizacji, ale za to więcej ograniczeń konstrukcyjnych.

Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę domu szkieletowego

Mając opracowany projekt domu z drewna, możesz zacząć starania o pozwolenie na budowę. We właściwym urzędzie gminy powinieneś zdobyć wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a jeśli w danej miejscowości nie obowiązuje taki dokument – decyzję o warunkach zabudowy. Na tym etapie urzędnicy konfrontują zamierzenia projektowe z wymogami prawnymi oraz warunkami panującymi na działce. Geodeta musi również sporządzić mapę do celów projektowych.

Wniosek o pozwolenie na budowę domu szkieletowego składasz w wydziale architektury właściwego starostwa powiatowego. Dołączasz do niego następujące dokumenty:

  • wypis z MPZP lub decyzję o warunkach zabudowy,
  • projekt budowlany w 4 egzemplarzach,
  • zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego,
  • oświadczenie o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z prawem i sztuka budowlaną,
  • poświadczenie wniesionej opłaty – tylko w sytuacji, gdy budynek ma być przeznaczony na cele zarobkowe.

Formalności w trakcie budowy i po jej zakończeniu

Na rozpatrzenie wniosku starostwo powiatowe ma 65 dni. Pozwolenie ma formę decyzji administracyjnej, która uprawomocni się po kolejnych 14 dniach. Na starcie inwestycji kluczowe będzie założenie dziennika budowy oraz zgłoszenie jej rozpoczęcia powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. Pozostaje jeszcze ustalenie kierownika budowy – musi to być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po zakończeniu budowy kanadyjskiego domu z drewna, w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego należy złożyć odpowiednie zawiadomienie wraz z powykonawczą dokumentacją geodezyjną, kompletnym dziennikiem budowy oraz oświadczeniami inwestora i kierownika budowy. Niezbędne jest również dołączenie protokołów odbiorów oraz badań instalacji. Po wszystkim pozostaje jeszcze nadanie numeru posesji – wniosek o jego przyznanie składasz w miejscowym urzędzie gminy.

Formalności przy budowie domu kanadyjskiego

Domy drewniane bez pozwolenia? Tylko letniskowe!

Powyższa procedura dotyczy domów szkieletowych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, a więc konstrukcji o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2, a także wszelkich budynków bliźniaczych i szeregowych. Bez pozwolenia możesz wznieść jedynie dom określany jako letniskowy, czyli przeznaczony do użytkowania latem, lub całoroczny dom z drewna o powierzchni do 35 m2. W tym przypadku będzie to konstrukcja o parametrach i rozwiązaniach konstrukcyjnych, które zapewniają komfort i odpowiednie warunki do użytkowania przez cały rok.

Dom szkieletowy w Małopolsce? Tylko od DrewHouse!

Poszukujesz sprawdzonej firmy, która wybuduje Twój własny dom kanadyjski o konstrukcji szkieletowej w Krakowie lub na terenie Małopolski? Zaufaj ekspertom i wybierz DrewHouse! Zajmujemy się kompleksową budową domów, których podstawowym budulcem jest drewno. Z nami spełnisz swoje marzenia o ekologicznym, komfortowym i przytulnym domu.